سفر به گالاپاگوس (گالاپاگوس کتاب درسی)

مجمع الجزایر گالاپاگوس یک مکان واقعا منحصر بفرد است که در سواحل اکوادور قرار دارند. آنها جایی بودند که داروین نمونه هایی یافت که از نظریه تکاملش پیروی می کردند و جایی که خانواده گرانت تحقیقات شگفت انگیز بیولوژیکی خود را انجام دادند. ویلیام جیمز در سفری که به این جزایر داشت 7000 عکس تهیه کرد که نمونه های آن را در نارنجی سیر مشاهده می کنید.