در فصل زمستان برخی داوطلبان دچار خواب زمستانی میشوند.. و مانند خرس قطبی به خواب زمستانی می روند که این امری عادیست ولی باید مراقب بود این خواب زمستانی طول نکشد و داوطلب پس از مـدت کـوتاهی دوباره به مسیر اصلی خود بازگردد ..

اگر ساعت خوابتان زیاد است سعی کنید هر روز مقدار مشخصی از آن را کم کنید..و برای شروع روزی 15 دیقه ورزش یا پیاده روی کنید..

پشتکار داشته باشید..افراد موفق کسانی هستند که پشتکار و برنامه ریزی داشته اند..

درمواقع استرس درس نخوانید..چون بازده ایده آل ندارد..کمی استراحت کنید تا آرامش مجددا به شما برگردد..سپس دوباره شروع کنید..در هنگام درس خواندن به نتیجه فکر نکنید هرگز..

سعی کنید از درس خواندن لذت ببرید درغیر اینصورت در مدت کوتاهی انرژی شما ازبین خواهد رفت..و دیگر انگیزه ای برای ادامه کار نخواهید داشت..:)

 

منبع:سایت کانون فرهنگی آموزش«قلمچی»

 

فایل تصویری زیر هم دیدنش  خالی از لطف نیست...( سید حسین عباس منش )

لینک ویدیو