ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد/از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران
صفحه کلید یا همون keyboard (برای مخاطبان اون ور آب) کامپیوترم بدون هیچ مقدمه ای از کار افتاد!داشتم مینوشتم،که یهو دیگه ننوشت!
(صفحه کلید برای یک وبلاگ نویس مثل قلم میمونه برای نویسنده حرفه ای که رو کاغذ می نویسد!)