به نام خدا

فعالیت های وبلاگ نارنجی سیر از امروز به طور رسمی! معلق می گردد!...البته تا اطلاع ثانوی...ترک اینترنت نکردیم...فقط دست تنها بودیم و یکم سخت شد که وبلاگ رو به خوبی اداره کنیم...بر می گردیم...

راستی از مطالب وبلاگ استفاده کنید...اینا مهم ترین مطالبی بود که به دستمون می رسید ...از فیلتر رد شدن...از دست ندین...