یک پاسخ منطقی

احمد شریفی در توییتر خود نوشته است:

یک گدای جوان زنگ خونه رو زد بهش گفتم بیا حیاط رو تمیز کن، چهل هزار تومن بهت میدم، قاطی کرد گفت: من اگه قرار بود کار کنم که نمی اومدم گدایی.

در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

 

این 6 جمله کلیدی

سید حسین موسویان در فیسبوکش نوشته است:

پیامبر گرامی اسلام (ص) به حضرت علی (ع) می فرمایند:

ای علی(ع)! ششصد هزار گوسفند می خواهی یا ششصد هزار دینار یا ششصد هزار جمله؟
عرض کرد:ای رسول خدا ششصد هزار جمله.
پیامبر فرمودند (آن) ششصد هزار جمله را در شش جمله جمع (وخلاصه) می کنم .

ای علی!

1. هرگاه دیدی مردم به فضایل و مستحبات می پردازند، تو به کامل کردن واجبات بپرداز

2. هرگاه دیدی مردم سرگرم دنیایند، تو سرگرم آخرت شو

3. و هرگاه دیدی مردم به عیب های دیگران می پردازند، تو به عیب های خودت بپرداز،

4. و هرگاه دیدی مردم به آراستن دنیا می پردازند، تو به آخرت بپرداز

5. و هرگاه دیدی مردی به زیادی عمل می پردازند، تو به خالص کردن عمل بپرداز

6. و هرگاه دیدی مردم به خلق متوسل می شوند، تو به خالق متوسل شو.

 

چه توافق نکنی بود...

سوده در توییتر خود نوشته است:

فردوسی پور خطاب به ظریف: چه توافق‌نکنی بود اون جلیلی
 

پاسخ منطقی یک گدا/افغانستان پدر ندارد/ بهترین حس برای یک کارمند
 
بهترین حس یک کارمند

اکانت "آداجیو"در توییتر خود نوشته است:

"واسه یه کارمند بهترین حس دنیا نه عاشق شدنه نه واریز حقوق. بهترین حس دنیا وقتیه که نصف شب از خواب میپرى میگى کاش ساعت 6 نباشه،نگاه میکنى 2 ئه"